Handboek en interpretatiedocumenten

Hier volgt een opsomming van de onderdelen. Door op de titel te klikken, wordt het document geopend.

Per abuis heeft er in de periode van 26 juli 2016 tot 22 augustus 2016 een verouderde versie van de SC-101, SCi-547 en SCi-548 gepubliceerd gestaan. Deze verouderde versies zijn per abuis online gekomen na het doorvoeren van wijzigingen op de website. Inmiddels staan de huidige versie weer gepubliceerd. Onze excuses voor het ongemak.

Op 1 september 2016 is de meest actuele versie, versie 4, van de SC-101 gepubliceerd.

SC-100 Nadere toelichting inzake artikelen van de Sc-530 en Sc-540:2011

SC-101 Nadere invulling inzake artikelen van de Sc-530 en Sc-540

SCa-511 Examenreglement asbestexamens 160630 met bijlage procedure nood/pdf-examens

SCi-547 Protocol voor het valideren van nieuwe werkmethoden en/of innovatieve technieken

SCi-548 Protocol-bepalen-concentratie-asbestvezels 2015

SCi-548 en SCi 547: Flyer over herziene versie SCi 548 en nieuwe versie SCi-547

SC-569 Cesuur DIA BK 160620

Checklist BWT_gemeente_sloopvergunning_melding 060523 behorend bij SC 570

SCa Eisen aan examenlocaties asbestexamens V1.2 151222-1

    No results found.