Certificatieschema's Ascert

Hier volgt een opsomming van de certificatieschema's. Om de actualiteit van de schema's te waarborgen, verwijzen wij direct door naar de juiste pagina op wetten.overheid.nl

De schema's zijn directe links naar deze webpagina en bevatten alle tot dusverre tussentijds aangebrachte wijzigingen. De oorspronkelijke schema's vindt u terug in 'archief documenten en schema's'.

SC-501 WDA&T persoon

SC-502 WDA&T proces

SC-530 Asbestverwijdering

SC-540 Asbestinventarisatie

Certificatieschema Persoonscertificaten DAV-1, DAV-2 en DTA

SC-560 Deskundig Inventariseerder Asbest

SC-570 Asbest DesKundige

SC-580 Deskundig Asbest Acceptant

Wijzigingen in het persoonsschema (Staatscourant)

    No results found.