Certificatieschema voor de Persoonscertificaten DAV1, DAV2 en DTA m.i.v. 01.04.19

  • Certificatieschema's

Het persoonsschema is gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019 met publicatienummer 17010.