Certificatieschema voor de Persoonscertificaten DAV1, DAV2 en DTA

  • Certificatieschema's

M.i.v. 01-04-2019

Het persoonsschema is gepubliceerd in de Staatscourant op 29 maart 2019 met publicatienummer 17010.