Voorzitters-wissel bij de Raad van Toezicht

28-06-2021

17 juni j.l. heeft Ascert officieel afscheid genomen van twee bijzonder gewaardeerde personen binnen de Raad van Toezicht. 

Henk van Asch was jarenlang het vertrouwde gezicht aan het hoofd van de tafel. Met veel passie, betrokkenheid en integriteit heeft hij de voorzittersrol vervuld.  

Frank Vrolijks zette zijn kennis en ervaring in op het gebied van bestuur en overheid en hij was in die rol eveneens van grote toegevoegde waarde voor de stichting.

Het bestuur dankt Henk en Frank voor hun grote inzet en betrokkenheid.


De voorzittersrol wordt overgenomen door Wendy Verschoor, die sinds 2019 zitting heeft in de RvT als specialist op het gebied van juridische zaken. Omdat de plaatsen van de twee vertrekkende leden niet opnieuw ingevuld worden, bestaat de Raad van Toezicht van Ascert met ingang van 18 juni 2021 uit drie leden.

Terug naar nieuwsoverzicht