Voorwaarden verlenging mentorschap aangepast

09-12-2019

De voorwaarden waaronder het mentorschap wordt verlengd zijn aangepast. Deze berichtgeving is van belang voor asbestverwijderingsbedrijven die een DAV-1 laten begeleiden door een mentor of dit in de toekomst zullen gaan doen.

Op 9 oktober 2019 heeft het CCvD het nieuwe mentorreglement vastgesteld. In dit nieuwe mentorreglement zijn de voorwaarden waaronder het mentorschap wordt verlengd opgenomen en zijn de spelregels voor mentoren bij de begeleiding van een DAV-1 naar een DAV-2 certificaat opgenomen.

Inmiddels waren er al meerdere mentoren waarvan het getuigschrift was verlopen. Aan hen is gecommuniceerd dat zij hun werkzaamheden als mentor mochten blijven uitvoeren totdat het CCvD de nadere regels over verlenging had vastgesteld. De regels voor verlenging zijn nu door het CCvD vastgesteld en deze regels zijn inmiddels gecommuniceerd aan alle mentoren.

Voor u als asbestverwijderingsbedrijf is het van belang het mentorregister te raadplegen om te verifiëren of de mentor (nog) geregistreerd staat in het mentorregister.

Het actuele mentorregister kunt u hier raadplegen.