Informatie

Hiernaast vindt u diverse opleidingsbedrijven. Ascert heeft geen bemoeienis met de inhoud van de opleidingen.

Tevens vindt u hiernaast de gegevens van diverse door het ministerie van SZW aangewezen Certificatie Instellingen (CI's).