Uitstelregeling formeel van kracht

12-01-2021

Eerder hebben we al aangekondigd dat, hoewel examens en facefittesten voor zover ons bekend momenteel doorgang kunnen vinden, de Certificerende Instellingen van mening zijn dat de certificaathouder in verband met de coronacrisis de keuze moet hebben of hij/zij wel of niet deelneemt aan een examen of facefittest.

SZW heeft nu formeel de vrijstellingsregeling gepubliceerd in de Staatscourant, waarin geregeld wordt dat vrijstelling wordt verleend aan de certificaathouder wiens certificaat verloopt in de periode 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021. Hierdoor kan de certificaathouder de werkzaamheden waarvoor een certificaat vereist is, blijven voortzetten. Binnen de vrijstellingsregeling is opgenomen dat het uitstel loopt tot en met 15 maart 2021. Voor die datum dienen certificaathouders alsnog het examen en/of facefittest te hebben behaald om aan het werk te kunnen blijven.

Voorbeeld:
Je beschikt over een DTA certificaat dat verloopt op 14 januari 2021 en je wilt vanwege de coronacrisis liever geen examen afleggen. Je certificaat blijft vanwege de vrijstellingsregeling geldig tot en met 15 maart 2021. Vóór 15 maart 2021 moet je alsnog je examen en/of je facefittest hebben behaald om aan het werk te kunnen blijven.

De publicatie met de regeling kunt u hier lezen.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht