Tarievenwijziging 2023

07-12-2022

Gelet op de vele kostenstijgingen en de huidige inflatie heeft het bestuur van Ascert, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, besloten de tarieven voor de afdrachten met ingang van 1-1-2023 aan te passen. Voor dit lopend jaar hadden we geen aanpassing in de tarieven doorgevoerd, maar voor het komend kalenderjaar ontkomen we daar helaas niet aan. In onze overwegingen hebben we ervoor gekozen de verhoging zoveel mogelijk te matigen.
Het tarief voor de afdracht van het procescertificaat komt per 1-1-2023 dan op 525 euro,
voor het persoonscertificaat op 255 euro en specifiek voor het certificaat DAA bedragen de kosten 40 euro.

De tarieven voor de smarttikken worden per 1-1-2023 conform onderstaande tabel:
 

Tikken Bedrag excl. BTW Bedrag incl. BTW
150 € 390 € 471,90
350 € 785 € 949,85
1000 € 1.190 € 1.439,90
2000 € 2.360 € 2.855,60
5000 € 5.850 € 7.078,50


 

 

 

 

 

 

Het tarievenblad 2023 is in te zien via de downloadlink hiernaast.