Tarieven afdracht certificaten wijzigen m.i.v. 2021

03-12-2020

De Raad van Toezicht van Stichting Ascert heeft een indexatie van de tarieven voor de afdrachten van certificaten goedgekeurd in de vergadering van november 2020. De tarieven die met ingang van 1 januari 2021 gelden vindt u aan de rechterzijde onder 'downloads', tarievenblad 2021.