Stand van zaken verkiezingen 2023

04-10-2023

Zoals in het bericht van 18 augustus jl. was aangegeven is de procedure gestart voor invulling van leden van CCvD en beide Werkkamers. De kandidaatstellingsperiode is afgerond. De personen die zich hadden aangemeld zijn getoetst op de gestelde eisen, waarmee de formele kandidatenlijst is vastgesteld.

Voor het CCvD zijn 4 zetels beschikbaar en hiervoor hebben zich onderstaande 6 personen kandidaat gesteld. Aangezien het aantal kandidaten groter is dan het aantal zetels zal hiervoor een verkiezing gaan plaatsvinden. Deze zal worden opgestart en over de stemprocedure zult u binnenkort worden geïnformeerd.

Kandidatenlijst CCvD
De heer A. (Aschwin) Sep
De heer J. (Jasper) Kosters
De heer A. (Anton) Schrijver
De heer M. (Mark) Platell
De heer P. (Patrick) Appel
De heer T. (Ton) Witteman

Voor beide Werkkamers hebben zich evenveel kandidaten gemeld als er zetels zijn. Hiervoor is dus geen verkiezing noodzakelijk.

Door het bestuur zijn de volgende leden benoemd. De benoeming gaat in per 1-1-2024 met een zittingstermijn van 4 jaar.

WK Persoon (4 zetels)
De heer B. (Bernd) Wallet
De heer E. (Ed) Ottes
De heer P. (Peter) van Wijngaarden
De heer R. (Ramón) Siepman

WK Proces (2 zetels)
De heer B. (Boris) Oosterling
De heer T. (Tim) ten Veen

Terug naar het nieuwsoverzicht