Stand van zaken Processchema

13-10-2021

Van SZW hebben wij aangaande de voortgang van het processchema het volgende bericht ontvangen:

We stellen u via deze weg graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het proces tot publicatie van de certificatieschema’s. Na een aanvankelijk positieve beoordeling heeft de Raad van Accreditatie ons alsnog geïnformeerd dat de gehanteerde overgangstermijn in het voorgenomen gewijzigde certificatieschema asbestproces niet in overeenstemming is met de accreditatienorm. Ook voor certificatieschema’s in andere domeinen is dit een knelpunt. De oplossing vergt nadere verkenning en daaropvolgend een uitwerking in het voorgenomen gewijzigde processchema. We zijn hiervoor met de betrokken partijen in gesprek. We betreuren het dat dit tot gevolg heeft dat het niet mogelijk zal zijn om, zoals voorgenomen, op korte termijn over te gaan tot publicatie van het processchema. Onze verwachting is dat we binnen drie maanden het proces met betrekking tot de overgangstermijn zullen kunnen afronden, waarna over zal worden gegaan tot publicatie van het processchema. Het proces voor publicatie van het persoonsschema volgt die van het processchema.

We zullen u op de hoogte houden van de voortgang in het proces.

Het punt dat de RvA naar voren heeft gebracht komt er in het kort op neer dat de accreditatienorm aangeeft dat als een certificaat is verstrekt aan een certificaathouder, dat dan dat certificaat is afgegeven tegen het op dat moment geldende schema. Als dan een nieuw schema wordt gepubliceerd zal middels een overgangstermijn bepaald moeten worden wanneer de certificaathouder aan het nieuwe schema moet voldoen. En er moet dan ook een nieuw certificaat worden uitgegeven dat verwijst naar het nieuwe schema. Wij gaan nu een dergelijke overgangstermijn met de Certificerende Instellingen en het CCvD bespreken en deze daarna indienen bij SZW voor goedkeuring. 

We zullen u nader informeren over de uitkomst hiervan en wat dit dan voor u als certificaathouder betekent.

Terug naar nieuwsoverzicht