Per 1 juli 2014: Invoering SMART 2.1

Invoering SMART 2.1

 

Op 1 juli wordt een nieuwe versie van SMART (versie 2.1) operationeel. Hierin zijn de wijzigingen m.b.t. de nieuwe grenswaarden doorgevoerd. Sommige product-handeling combinaties die voorheen in risicoklasse 1 vielen zullen door de aanscherping in klasse 2 terecht gaan komen.

Invoering SMART 2.1

Delen