Release Notes SMART

In dit document kunt u lezen welke wijzigingen er recent in Smart zijn doorgevoerd.

Smart kent een software-deel en een zogenaamde regelset. Die laatste is een set met regels die op basis van de input de risicoklasse bepaalt. De functioneel beheerder kan binnen de software van Smart deze regels instellen.

Het software deel kent een versie en de regelset kent een versie. De software versie wordt getoond bij het inlogscherm van Smart. De regelset versie wordt vermeld op de Smart-uitdraai.
Soms verandert er alleen iets aan de software en wordt die versie gewijzigd en soms verandert er iets aan de regelset.

In dit document is aangegeven of er een wijziging is gedaan in de software, de regelset of anders. Klik hier om het document te openen. 

Delen