Instructiedocument SMA-rt voor de organisatiebeheerder

Voor elke organisatie zijn 1 of meerdere personen als beheerder aangemerkt. De beheerder heeft de bevoegdheid of voor andere in SMART aangemaakt gebruikers van hun organisatie de bevoegheden toe te kennen. Er kan worden aangegeven wie eveneens de beheerder-rechten heeft en of iemand tikken mag kopen namens de organisatie. Tevens kan de beheerder de organisatiegegevens in het organisatieprofiel aanpassen.

In dit document wordt de werking uitgelegd van de rol van organisatie beheerder. Het gaat stap voor stap hierdoor heen.

Aangeraden wordt dit document door te nemen voordat u met het nieuwe SMART gaat werken. U kunt het ook gebruiken als naslagwerk als u vragen heeft tijdens het gebruik.

Instructiedocument Organisatiebeheerder