Instructiedocument SMA-rt voor de organisatiebeheerder

In dit document wordt de werking uitgelegd van het beheer van organisatiegegevens en gebruikers in
SMART 2. Het gaat stap voor stap hierdoor heen.

Aangeraden wordt dit document door te nemen voordat u met het nieuwe SMART gaat werken. U kunt het ook gebruiken als naslagwerk als u vragen heeft tijdens het gebruik.

Instructiedocument Organisatiebeheerder

Delen