SCa-100 gewijzigd per 10-1-2024

10-01-2024

In de SCa-100 is de interpretatie van artikel 42 lid 3 verwijderd.

N.a.v. een casus was deze interpretatie opgenomen dat geen melding gedaan hoeft te worden als de saneerder al een aangepaste rapportage ontvangt waarin het niet gerapporteerde asbest is opgenomen. De formulering in de SCa-100 bleek niet juist omdat hier werd gesuggereerd dat niet gemeld hoeft te worden als niet gerapporteerd asbest wordt geconstateerd "tijdens de sanering". Het CCvD acht het schema duidelijk genoeg en heeft deze interpretatie verwijderd.

Terug naar het nieuwsoverzicht