Sca-100 gewijzigd 22-12-2020

22-12-2020

In de CCvD vergadering van 2 december jl. is een wijziging in de SCa-100 vastgesteld. In het document is dit deze geel gearceerd. 

De actuele versie is per heden gepubliceerd.