Wijzigingen proces en persoonsschema

Voortgang 50%

Het verwerken van wijzigingen in het huidig proces- en persoonsschema.

Sinds 1 maart 2017 is het nieuwe processchema ingegaan en sinds 1 maart 2016 het persoonsschema. N.a.v. bevindingen van certificaathouders of CKIs worden voorstellen gedaan om het schema te verbeteren of te verduidelijken. In dit project worden die voorstellen besproken en verwerkt in de schema's.

Tijdlijn

 • Uitvoeren toets en publicatie

  Door SZW wordt bij iSZW een Uitvoering&Handhavings toets aangevraagd. Aan de RvA wordt gevraagd of de wijzigingen in het schema toetsbaar zijn. De juristen zullen de teksten beoordelen. Daarna volgt publicatie in de Staatscourant. Het CCvD heeft aangegeven dat inwerkingtreding 4 maanden na publicatie gewenst is. De publicatie wordt in het najaar 2018 verwacht. Let op: dat kan dus eerder of later zijn.

 • Bepalen overgangstermijn

  In het CCvD is vastgesteld dat inwerkingtreding van de schema's 4 maanden na publicatiedatum dient plaats te vinden. SZW is bezig met de U&H toets.

 • Vaststelling wijzigingen in CCvD

  De wijzigingen in het proces en persoonsschema zijn goedgekeurd. Het schema is formeel aangeboden aan SZW die een Uitvoerings- en Handhavingstoets uitvoert. Tevens wordt een toets door de RvA gedaan.

 • Bespreken wijzigingsvoorstellen in Werkkamers

  De voorstellen voor wijzigingen of verbeteringen worden in de WK Proces en WK Persoon besproken en voor advies voorgedragen aan het CCvD.