Wijzigingen proces en persoonsschema

Voortgang 25%

Het verwerken van wijzigingen in het huidig proces- en persoonsschema.

Sinds 1 maart 2017 is het nieuwe processchema ingegaan en sinds 1 maart 2016 het persoonsschema. N.a.v. bevindingen van certificaathouders of CKIs worden voorstellen gedaan om het schema te verbeteren of te verduidelijken. In dit project worden dir voorstellen besproken en verwerkt in de schema's. Ambitie is om begin 2018 die wijzigingen in werking te laten treden.

Tijdlijn

  • Uitvoeren toets en publicatie Staatscourant

    Door SZW wordt bij iSZW een Uitvoering&Handhavings toets aangevraagd. Aan de RvA wordt gevraagd of de wijzigingen in het schema toetsbaar zijn. De juristen zullen de teksten beoordelen. Daarna volgt publicatie in de Staatscourant. Met het CCvD wordt afgestemd wat de gewenste datum van inwerkingtreding is. De huidige planning is dat dit 1 juli 2018 zal zijn. Let op: dat kan dus eerder of later zijn.

  • Vaststelling wijzigingen in CCvD

    Het CCvD zal de voorstellen naar verwachting vaststellen en de prioriteiten bepalen. Daarna zal het gewijzigde schema worden aangebonden aan SZW.

  • Bespreken wijzigingsvoorstellen in Werkkamers

    De voorstellen voor wijzigingen of verbeteringen worden in de WK Proces en WK Persoon besproken en voor advies voorgedragen aan het CCvD.