Onderzoek toetsing Vakmanschap

Voortgang 5%

In dit project zal gekeken worden in hoeverre de toetsing van vakmanschap verder verbeterd kan worden. Een mogelijk optie is het inzetten van een systeem van Permanente Educatie.

Momenteel wordt ge-examineerd voor elke persoonsschema. Het examen is bedoeld om te toetsen of de persoon de juiste competenties heeft en de taken m.b.t. de functie kan uitoefenen. In dit project zal gekeken worden in hoeverre de toetsing van vakmanschap verder verbeterd kan worden. Een mogelijk optie is het inzetten van een systeem van Permanente Educatie. Bij her-certificatie krijg de persoon dan niet eenzelfde examen als iemand die start, maar zal meer accent komen te liggen op vernieuwing en verandering in het werkveld.

Tijdlijn

  • Werkgroep Vakmanschap

    Een werkgroep wordt geformeerd waarin voorstellen zullen worden gedaan om de wijze van ontwikkeling van vakmanschap verder te verbeteren. Aan de VAO en branchepartijen is gevraagd hieraan deel te nemen. Deze voorstellen zullen vervolgens in de Werkkamer van 10 september worden ingebracht.

  • Onderzoek vakmanschap ADK

    Bij personen die examen doen voor ADK zal aan het eind van het examen gevraagd worden hoe zij het examen ervaren hebben en welke suggesties zij hebben voor wijzigingen. Eveneens zal gevraagd worden hoe zij aankijken tegen een systeem van Permanente Eductie en hoe dat eruit zou komen te zien. Aan een extern bureau is opdracht verstrekt om dit te onderzoeken.