Elektronische koppeling SMART

Voortgang 100%

De realisatie van een elektronisch koppelvlak waarmee inventarisatiebedrijven via dit koppelvlak bronnen kunnen aanmaken en smart-uitdraaien kunnen downloaden.

Inhoud project koppeling Smart

Tijdlijn

 • Koppeling in productie

  De koppeling is intern en extern getest door koplopers en is per 3 december in productie gegaan

 • Beoogde in productiename koppelvlak

  De testen zijn afgerond en het koppelvlak wordt voor productie gereed gemaakt. Partijen die willen kunnen vanaf dit moment gebruik maken van het koppelvlak

 • Test koppelvlak met partijen

  Na de koplopers wordt de test uitgebreid met partijen die mee willen testen. Eventueel opmerkingen of tekortkomingen zullen worden verholpen.

 • Test koppelvlak met koplopers

  In Q2 2018 zal het koppelvlak getest kunnen worden. Met een 2-tal koplopers zal de eerste tests uitgevoerd worden. Eventuele tekortkomingen worden aangepast waarna een uitgebreidere test kan gaan plaatsvinden

 • Bouw koppelvlak

  Op basis van de Proof of Concept en feedback van de betrokkenen zal het koppelvlak worden gerealiseerd.

 • Bespreken Proof of Concept

  Met partijen uit de markt bekijken en beoordelen opgezette Proof of Concept

 • Opzet Proof of Concept

  Met ICT partij is afgesproken dat begin december een Proof of Concept wordt gerealiseerd waarin de belangrijkste functionaliteiten gebouwd worden. Dit is enerzijds bedoeld om de technische risico's in kaart te brengen en een goede inschatting te kunnen maken van de kosten van het volledige project. En anderzijds om aan de betrokkenen te kunnen laten zien hoe de elektronische koppeling werkt.

 • Verkenningsfase

  Met geïnteresseerden is verkend of een koppeling wenselijk is en welke functionaliteit gewenst is. Bepaald zijn de volgende functionele wensen: • aanmaken van een bron • aanmaken van het SMART rapport bij een bron • uitlezen van een bron • uitlezen van de risico klasse van een bron • uitlezen van het SMART rapport bij een bron • uitlezen van de regelset waarop bronnen worden geclassificeerd • uitlezen van het tikken saldo . Door het bestuur van Ascert is de eerste fase goedgekeurd en is groen licht gegeven voor een eerste opzet.