Aanpassing examen ADK

Voortgang 5%

Verder differentiëren van modules binnen ADK en afnemen van praktijkexamen in en gesimuleerde omgeving.

Momenteel worden praktijkexamens ADK afgenomen bij projecten in de praktijk. De voor- en nadelen hiervan zijn afgewogen en besloten is de praktijkexamens te gaan afnemen binnen een gesimuleerde opgeving. Daarvoor zal het examenmateriaal aangepast moeten worden.

Tevens is geconstateerd dat het ADK examen soms bij een exameninstelling wordt afgenomen en dan wordt door de CKI een certificaat verstrekt. Soms wordt een opleiding ADK gedaan en wordt wel het theorie-examen bij Ascert afgenomen, maar wordt geen praktijkexamen gedaan. Er wordt dan door de opleider wel een certificaat verstrekt. In dit project wordt samen met de VAO gekeken of er niet meer differentiatie in de modules van ADK kan worden aangebracht. Gewenst is dat examens op een eenduidige wijze worden afgenomen.

Tijdlijn

  • Start werkgroep ADK

    Opstarten van een werkgroep die voorstellen voorbereid voor de Werkkamer voor aangepast ADK examen.