Aanpassing examen ADK

Voortgang 100%

Verder differentiëren van modules binnen ADK en afnemen van praktijkexamen in en gesimuleerde omgeving.

Momenteel worden praktijkexamens ADK afgenomen bij projecten in de praktijk. De voor- en nadelen hiervan zijn afgewogen en besloten is de praktijkexamens te gaan afnemen binnen een gesimuleerde opgeving. Daarvoor zal het examenmateriaal aangepast moeten worden.

Tevens is geconstateerd dat het ADK examen soms bij een exameninstelling wordt afgenomen en dan wordt door de CKI een certificaat verstrekt. Soms wordt een opleiding ADK gedaan en wordt wel het theorie-examen bij Ascert afgenomen, maar wordt geen praktijkexamen gedaan. Er wordt dan door de opleider wel een certificaat verstrekt. In dit project wordt samen met de VAO gekeken of er niet meer differentiatie in de modules van ADK kan worden aangebracht. Gewenst is dat examens op een eenduidige wijze worden afgenomen.

Tijdlijn

 • Gereed voor afname

 • Aanpassen examens en testen

  Binnen de examencie wordt gewerkt aan de aanpassing van de examens die passen bij het gewijzigde schema en de daarin opgenomen rollen.

 • Goedkeuring CCvD aanpassing ADK schema

  Er is een gewijzigde opzet gemaakt in de modules van ADK. De modules zijn niet meer gericht op wetgeving, maar zijn nu gericht op een rol die iemand in de praktijk vervult. Zoals bijvoorbeeld auditor, examinator, kwaliteitscoördinator e.d. Voor elke rol is er dan straks een specifiek examen met onderdelen die bij die rol passen.

 • Bespreken vervolg in Werkkamer Persoon

  De werkgroep zal aangepast voorstellen inbrengen in de WK Persoon.

 • Bespreking voorstellen in Werkkamer Persoon

  De werkgroep heeft doelgroepen in kaart gebracht die het ADK examen kunnen en willen afnemen. Vooralsnog zijn dit Toezicht en Handhaving, Procesbewaking en verbetering, Procesuitvoering en Advies en coordinatie, Per doelgroep is bepaald welke onderdelen in het examen aan de orde dienen te komen. De werkgroep heeft feedback gekregen en zal in de volgende Werkkamer Persoon met een aangepast voorstel komen.

 • Start werkgroep ADK

  Opstarten van een werkgroep die voorstellen voorbereid voor de Werkkamer voor aangepast ADK examen.