Permanente educatie

Certificaathouders dienen bij elk persoonsschema over de vereiste diploma’s te beschikken. Om het certificaat te behouden dient een maal in de drie jaar opnieuw examen te worden gedaan. Nadeel van dit systeem is dat het eenzijdig is ingericht en een persoon bij hercertificatie eenzelfde examen doet als iemand die nog in de sector moet starten. Ascert onderzoekt momenteel een nieuw systeem waarbij ingezet wordt op Permanente Educatie. Binnen dit systeem dienen certificaathouders jaarlijks een bepaald aantal punten te halen om hun certificaat te continueren en krijgen zij de mogelijkheid zelf te bepalen op welke onderdelen zij zich willen bekwamen, of hun kennis willen verdiepen of verruimen. Ook zal het accent meer komen te liggen op vernieuwing en veranderingen in het werkveld.

Het project Permanente Educatie wordt in verschillende werkgroepen uitgewerkt. Onderstaand de tijdlijn en de status van dit moment.

Tijdlijn

01-06-2020 Besluitvorming
Met betrokken partijen wordt gesproken over opzet, structuur en kosten van Permanente Educatie. Er zal een document worden opgesteld waarin de opzet, impact en kosten komen te staan die gebruikt kunnen worden voor besluitvorming binnen het bestuur van Ascert en het CCvD. Afhankelijk van het besluit zal er wel of geen implementatiefase komen.
10-09-2019 Werkgroep Vakmanschap
Een werkgroep wordt geformeerd waarin voorstellen zullen worden gedaan om de wijze van ontwikkeling van vakmanschap verder te verbeteren. Aan de VAO en branchepartijen is gevraagd hieraan deel te nemen. Deze voorstellen zullen vervolgens in de Werkkamer van 10 september worden ingebracht.
01-06-2019 Onderzoek vakmanschap ADK
Bij personen die examen doen voor ADK zal aan het eind van het examen gevraagd worden hoe zij het examen ervaren hebben en welke suggesties zij hebben voor wijzigingen. Eveneens zal gevraagd worden hoe zij aankijken tegen een systeem van Permanente Eductie en hoe dat eruit zou komen te zien. Aan een extern bureau is opdracht verstrekt om dit te onderzoeken.