Aanwijzing certificeringsinstellingen

Stand van zaken heraanwijzing cki’s asbest per 1 februari 2014.

Lees de meest actuele stand van zaken over de heraanwijzingen van de cki's hier.

Certificatie instelling Onderwerpen Code Ministeriële aanwijzing Overeenkomst met SCA
DNV GL
IBEX B.V.
Normec Certification B.V.Asbestverwijdering (AVB)SC-53001-02-2014
Asbestinventarisatie (AIB)SC-54001-02-2014
TUV Nederland QA B.V.Asbestverwijdering (AVB)SC-53001-02-2014
Asbestinventarisatie (AIB)SC-54001-02-2014