Opleidingen asbest


De controle op examinatoren ligt bij de certificerende instellingen. Zij doen tevens de autorisatie. CKI's controleren of examinatoren aan de eisen voldoen en of ze hier ook aan blijven voldoen. Examinatoren en/of examenbureau's zijn onafhankelijk van opleiders. 

Ascert heeft geen bemoeienis met het aanbod van de opleiders. 

Naam opleidingsbedrijf Internetadres DAV DTA DIA ADK DAA ASBH Overige
    door Stichting Ascert beheerde examens    
ACVO opleidingen en advies bv www.acvo.nl           x  
Advies & Opleidingen Kloosterman B.V. www.aokbv.nl         x x x
AQUATEST Consultancy BV www.aquatest.nl           x  
Asbest & Veiligheid Opleidingen www.asbestenveiligheid.nl x x     x    
Asbesteducatie Oesterbaai www.asbesteducatie.nl zie BME Opleidingen
Berghauser Pont Academy www.berghauserpontacademy.nl             x
BK Groep www.bkgroep.nl/opleidingen x x x x x x x
BME Opleidingen B.V. www.bme.nl x x x x x x x
Envisol www.envisol.nl x x          
HCM Veiligheidsmanagement www.hcmv.nl  x x x x x x
Henk Moes Opleidingscentrum www.henkmoesopleidingscentrum.nl x x   x x x  
Her Opleidingen www.her-opleidingen.nl x         x x
Human Nova www.humannova.nl       x   x  
Ingenieursbureau Broomans BV www.broomans.nl x x   x     x
KOVA BV www.kovabv.nl x x x x x x x
Nomacon Opleidingen www.nomacon.nl x x x        
Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek www.ofgv.nl  x x
Oosterom Opleidingen www.oosteromopleidingen.nl         x   x
Opleidingscentrum Westpoort www.westpoort.nl x x       x  
REMA ? x            
SAIO Safety Training  www.saio.nl x x       x  
Scaves www.scaves.nl           x  
Schreurs Opleidingen www.schreurs-opleidingen.nl             x
Search B.V. www.searchbv.nl x x x x x x x
SPA Groep www.spa-bv.nl         x   x
Teamplayer www.teamplayer.nl x x x   x x  
TRAVOCS Opleiding en Advies www.travocs.nl         x   x
                 
Vereniging van Asbest Opleiders (VAO)

www.asbestopleiders.nl