Mentortrajecten

Hier vindt u alle informatie en documenten die van belang zijn voor DAV1's, mentoren en bedrijven die het praktijktraject van DAV1 naar DAV2 doorlopen. 

Voor alle betrokkenen is met name de volgende informatie belangrijk: Uitleg DAV-1 naar DAV-2 traject 01-03-2017. 

In de hieronder opgenomen documenten zijn alle eisen aan DAV1, bedrijven en mentoren nader beschreven. 

Om de DAV-1 als mentor te begeleiden, dient de mentor een mentortraining te hebben gevolgd. Op dit moment wordt gewerkt aan de opzet van een nieuwe mentortraining. Zodra er opleiders beschikbaar zijn, staan deze vermeld op de pagina Opleidingen Asbest.

Na het succesvol afronden van deze training ontvangt Ascert graag een ondertekend exemplaar van het mentorreglement, tezamen met een kopie van het getuigschrift. Lees het mentorreglement goed door alvorens u ondertekent!

Hier volgt een opsomming van de documenten met downloadlink.

Competentieprofiel Mentor 25-10-2018

SCr-500: Mentorreglement 09-10-2019

SCf-502: Leerwerkovereenkomst 01-03-2017 PDF
SCf-502: Leerwerkovereenkomst 01-03-2017 Word invulformulier

SCf-504: Mentorverklaring 15-01-2020 PDF
SCf-504: Mentorverklaring 15-01-2020 Word invulformulier

SCf-505: Instructiedocument Mentoren 05-06-2018

SCf-506: Aanvullend logboek 05-06-2018

SCf-507: Checklist beoordeling DAV-1 traject 09-10-2019

SCf-508: Instructiedocument DAV-1 05-06-2018

Spoorboekje Opdrachtenset DAV-1 traject (bedoeld als naslagwerk)