Mentortrajecten

Hier vindt u alle informatie en documenten die van belang zijn voor DAV1's, mentoren en bedrijven die het praktijktraject van DAV1 naar DAV2 doorlopen. 

Voor alle betrokkenen is met name de volgende informatie belangrijk: Uitleg DAV-1 naar DAV-2 traject 01-03-2017. 

In de hieronder opgenomen documenten zijn alle eisen aan DAV1, bedrijven en mentoren nader beschreven. 

Om de DAV-1 als mentor te begeleiden, dient de mentor een mentortraining te hebben gevolgd. Op dit moment wordt gewerkt aan de opzet van een nieuwe mentortraining. Zodra er opleiders beschikbaar zijn, staan deze vermeld op de pagina Opleidingen Asbest.
Na het succesvol afronden van deze training ontvangt Ascert van de mentor graag een ingevulde en ondertekende 'Verklaring opname mentorregister Ascert' en 'Onafhankelijkheidsverklaring mentor', tezamen met een kopie van het getuigschrift. Lees de registervoorwaarden en het mentorreglement goed door alvorens de documenten te ondertekenen. 

Hier volgt een opsomming van de documenten met downloadlink.

Competentieprofiel Mentor 25-10-2018

Verklaring opname mentorregister Ascert

Register-voorwaarden mentor 01-01-2017

SCr-500: Mentorreglement 01-10-2017

SCf-501: Onafhankelijkheidsverklaring mentor 01-01-2017

SCf-502: Leerwerkovereenkomst 01-03-2017 PDF
SCf-502: Leerwerkovereenkomst 01-03-2017 Word invulformulier

SCf-504: Mentorverklaring 20-07-2018 PDF
SCf-504: Mentorverklaring 20-07-2018 Word invulformulier

SCf-505: Instructiedocument Mentoren 05-06-2018

SCf-506: Aanvullend logboek 05-06-2018

SCf-507: Checklist beoordeling DAV-1 traject 20-07-2018

SCf-508: Instructiedocument DAV-1 05-06-2018

Spoorboekje Opdrachtenset DAV-1 traject (bedoeld als naslagwerk)