Klankbordgroep DTA/DIA

Doel

Met de klankbordgroep hebben DTA's en DIA's zelf een stem gekregen om de sector gezonder en veiliger te laten werken. Naast een klankbordgroep van 26 leden is een panel van belangstellenden gevormd dat wordt ingezet om te peilen hoe in 'de achterban' over onderwerpen wordt gedacht. De klankbordgroep vormt hiermee de schakel tussen theorie en praktijk. 

Samenstelling en contact

Onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep is Herman van der Wind. 

De klankbordgroep heeft een eigen website waar u meer informatie en verslagen kunt terugvinden: www.klankbordgroepasbest.nl
Vragen over de activiteiten van de klankbordgroep kunt u stellen via mail: info@klankbordgroepasbest.nl.