Wat is Ascert

Ascert is een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestelde stichting.

De stichting beheert de certificatieschema's in het asbestwerkveld. Hiertoe betrekt Ascert alle partijen in het werkveld die de belangen van hun doelgroep vertegenwoordigen.