Wat doet Ascert

Ascert overlegt met alle belangenorganisaties in het werkveld asbest om de certificatieschema's evenwichtig en pragmatisch op te stellen. Uiteraard is ook  de wetgever een belangrijke partner in dit proces.

Voor een goede afstemming vindt er veelvuldig overleg plaats in de diverse overleggremmia van Ascert.