Wijziging reglementen CCvD en Werkkamers

  • Nieuws

Eerder is al bericht over de nieuwe organisatie Ascert (zie hiervoor het eerdere nieuwsbericht). De procedure van voordracht en benoeming is gestart en er zijn verkiezingen gehouden. Tijdens deze periode van voordracht en benoeming zijn er voorstellen gedaan om de reglementen voor CCvD en werkkamers op enkele punten aan te passen. 

Een deel van die voorstellen is doorgevoerd en hierbij zijn nieuwe versies van de reglementen voor CCvD en Werkkamer opgesteld en deze zijn op 22 november door de RvT van Ascert goedgekeurd. U kunt in dit memo lezen welke wijzigingen zijn aangebracht en wat hiervoor de reden is.

Hieronder vindt u de gewijzigde reglementen voor CCvD en werkkamers.