Vraag subsidie voor verwijderen asbestdak tijdig aan!

  • Nieuws

RVO.nl heeft verzocht onderstaande oproep kenbaar te maken aan de certificaathouders, aangezien deze veelal betrokken zijn bij de afhandeling van subsidieaanvragen voor asbestdaken:

Relatief veel aanvragen voor de Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken (SVA) worden te laat ingediend. De reden? Veel dakeigenaren denken dat de subsidie wordt aangevraagd door de saneerder. De subsidieaanvraag moet echter altijd ingediend worden door de diegene die de sanering heeft betaald! Is een aanvraag te laat ingediend, dan wordt de subsidie niet uitgekeerd. Zonde!

RVO.nl wil graag het aantal te laat ingediende aanvragen reduceren. Saneringsbedrijven kunnen hier een belangrijke rol bij spelen. Zij zijn namelijk een onmisbare schakel tussen de klant en zijn/haar subsidieaanvraag. Saneringsbedrijven kunnen hun klanten erop wijzen dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het tijdig indienen van een subsidieaanvraag. Sommige bedrijven zetten deze informatie nu al op hun factuur. Handig, want zo kunnen er geen misverstanden meer ontstaan over wie de subsidieaanvraag moet indienen!

Aanvraagtermijn

Aanvragen moeten binnen zes maanden na de sanering van het asbestdak worden ingediend bij RVO.nl. Uitgangspunt voor deze termijn is de inspectiedatum op het vrijgavecertificaat van de betreffende sanering. Vanaf deze inspectiedatum gaat de zes maanden indieningstermijn in. Zijn uw klanten hier al van op de hoogte?

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling en het indienen van aanvragen is te vinden op www.rvo.nl/asbestdaken.