Verslag symposium Ascert 2019

  • Nieuws

Een kleine driehonderd betrokkenen bij het certificatiestelsel asbest kwamen donderdag 31 januari naar Wassenaar om het door Ascert georganiseerde symposium ‘Vernieuwen en Veranderen’ bij te wonen. De deelnemers werden daar geïnformeerd over de veranderingen die in de komende jaren in het certificatiestelsel gaan plaatsvinden. De bijeenkomst was echter ook vooral een inspiratiebijeenkomst waar de deelnemers een spiegel werd voorgehouden over ontwikkelingen die in volle vaart plaatsvinden en die impact zullen hebben op elk bedrijf en elke organisatie.Staatssecretaris Van Ark opende het symposium en stond stil bij het vele werk dat binnen de sector is verzet. Dat neemt echter niet weg dat we moeten blijven innoveren en nog veel meer gebruik moeten maken van (nieuwe) kennis en technologische mogelijkheden. 


De staatssecretaris bleef tot het einde van het symposium om ook de rest van het programma te volgen.

De nieuwe voorzitter van Ascert, Elrie Bakker-Derks, lichtte het visiedocument toe dat het bestuur in het afgelopen jaar heeft opgesteld. Dit document is in samenspraak met alle stakeholders tot stand gekomen en geeft een richting aan van de wijzigingen die we in de komende jaren gaan doorvoeren. De missie van Ascert is niet gewijzigd, maar er is een vijftal pijlers geformuleerd op grond waarvan die missie gestalte krijgt: draagvlak en onafhankelijkheid, regelgeving, vakmanschap, innovatie en onderzoek, en communicatie. De nieuwe aanpak heeft ook consequenties voor de organisatie van Ascert. In het komende jaar wordt de governance nader uitgewerkt en worden de verschillende organen opnieuw ingericht. Wie interesse heeft in het volledige visiedocument kan dit hier downloaden.Het laatste uur van de bijeenkomst werd ingevuld door trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk. Hij nam de aanwezigen in een razend tempo mee door de wereld van technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor onze toekomstige samenleving. Het tempo waarin de veranderingen plaatsvinden maakt dat we niet te lang achterover kunnen blijven zitten, maar dat we vooral moeten kijken naar wat dit voor onze eigen situatie betekent. Genoeg stof tot nadenken dus en dat was ook precies de bedoeling.

Meer foto's van het symposium kunt u bekijken via de volgende link: fotoalbum.

E-books voor aanwezigen
Voor de aanwezigen stelt Richard 17 
gratis e-books beschikbaar. Er worden maandelijks nieuwe e-books toegevoegd over uiteenlopende onderwerpen. Ook het blog is de moeite waard. Iedere week nieuwe artikelen op basis van waardevol onderzoek. 

Kosteloze trend-alert service
Richard biedt ook een kosteloze trend-alert service voor verschillende sectoren. Inmiddels ontvangen zo'n 80.000 personen de trend-alerts. Een gratis abonnement is voor iedereen beschikbaar.