Verlenging sollicitatietermijn Bezwaarcommissie tot 18 mei.

  • Update

In de eerder gepubliceerde vacature werd 11 mei als sluitingstermijn genoemd. In verband met de vakantieperiode is verzocht deze termijn met een week te verlengen. Sollicitaties kunnen nog tot 18 mei a.s. worden verzonden aan info@ascert.nl