VACATURE: Lid bezwaarschriftencommissie Ascert

  • Nieuws

Stichting Ascert beschikt sinds 15 oktober 2013 over een onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften, de Bezwaarschriftencommissie Ascert. Certificerende instellingen op het gebied van asbestinventarisatie en asbestverwijdering kunnen deze commissie inschakelen voor advies over bezwaarschriften die zij hebben ontvangen van certificaathouders tegen hun besluiten.

Binnen deze commissie is een vacature ontstaan

Samenstelling Bezwaarschriftencommissie Ascert
De bezwaarschriftencommissie bestaat uit een voorzitter en drie leden. De hoorzittingen worden gehouden door de voorzitter en twee leden, waarbij de leden werken volgens een roulatiesysteem. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.
Er is binnen deze bezwaarschriftencommissie een vacature voor een lid.

Profielschets
Van belangstellenden wordt verwacht dat zij:

  • beschikken over een afgeronde juridische opleiding op WO-niveau (of gelijkwaardig);
  • beschikken over ruime, actuele kennis en ruime ervaring op het gebied van het bestuurs(proces)recht en aanverwante regelgeving;
  • ervaring hebben met bezwarenprocedures;
  • goede communicatieve vaardigheden en een oplossingsgerichte instelling hebben;
  • geen banden hebben met welke partij dan ook in de asbestbranche.

Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling van de commissie.

Vergoeding
De vergoeding bedraagt per bijgewoonde hoorzitting € 250,- exclusief reiskosten.

Procedure
De benoeming geschiedt door het bestuur van Stichting Ascert.

Reageren
Indien u hierop wilt reageren, stuur dan uw sollicitatiebrief met curriculum vitae per e-mail aan info@ascert.nl. De sluitingstermijn is 9 december.
Meer informatie kan worden verkregen bij de heer Tom Troquay, secretaris van Stichting Ascert via secretaris@ascert.nl.