Terugblik Symposium 30 november 2017

  • Nieuws

Op 30 november 2017 vond het jaarlijkse symposium van Stichting Ascert plaats. De titel dit jaar was: 'Stilstaan en Vooruitkijken'. Het symposium werd bezocht door ongeveer 150 personen en vond plaats bij Expo Houten. Na afloop van het programma werd er gezamenlijk geborreld in de Wilgenbar.

Programma

Dit jaar was mevrouw Esther de Kleuver, Directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van SZW als gastspreker aanwezig.

Tijdens de plenaire bijeenkomst werden de eerste Asbesthelden uit de campagne Elke Vezel Telt gehuldigd door Kees van Dongen en Esther de Kleuver.

Ook werd vertrekkend voorzitter en 'asbestheld' Kees van Dongen in het zonnetje gezet door Udo Waltman, die namens de branche zijn dank uitsprak voor de jarenlange zeer betrokken inzet van Kees voor Ascert en de asbestbranche. Ook mevrouw Esther de Kleuver sprak in haar presentatie haar waardering uit over de samenwerking van Ascert met het Ministerie van SZW.


Net als voorgaande jaren werden er na de plenaire bijeenkomst een aantal deelsessies georganiseerd, waaraan in kleinere groepen middels een roulatiesysteem werd deelgenomen.

Deelsessies

1. Speerpunten Ascert naar de toekomst

Een interactieve workshop waarin we met de deelnemers gaan bespreken waar wat hun betreft de prioriteiten moeten liggen in werkzaamheden voor Ascert de komende 1-3 jaar.

2. Veilig in elke Vezel over Elke vezel telt! campagne

In deze deelsessie vertelt een vertegenwoordiger van Veilig in elke Vezel over het nieuwe online platform over veilig en gezond werken in de asbestverwijdering. De Elke vezel telt! campagne wordt daarbij speciaal uitgelicht. Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over hoe de deelnemers dit online platform in de toekomst zouden willen inzetten voor het op peil houden of zelfs verbeteren van het vakmanschap en vaktrots in de branche. 

3. Knelpunten in het certificatieschema: Het proces van signaleren tot oplossen

In de huidige schema’s zijn er nog steeds knelpunten omtrent DAV-1 / DAV-2, binnen-buiten situatie, niet betreedbaar containment e.d. Binnen werkgroepen is over deze thema’s gesproken. U wordt bijgepraat over de stand van zaken, de problematiek en keuzes die voorliggen. 

Presentaties

Hieronder treft u de links aan naar de verschillende presentaties.

Het filmpje over de Asbesthelden is terug te zien op Vimeo met het wachtwoord Asbesthelden: https://vimeo.com/245046514