Standpunt I-SZW over stormschade

  • Nieuws

N.a.v. de stormschade van 18 januari j.l. zijn vragen binnengekomen of de regeling die vorig jaar van toepassing was i.v.m. de hagelschade ook van toepassing zou kunnen zijn op deze stormschade.

De Inspectie SZW heeft laten weten dat zij kan instemmen met het saneren van dit asbest als een buitensanering onder de volgende condities:

  • Er is een asbestinventarisatie;
  • Stukjes asbest in de onderliggende ruimte mogen gelijktijdig worden weggehaald met de daksanering (als een buitensanering), als:
         - deze stukjes uitsluitend van het dak afkomstig zijn
         - eerst het hele dak wordt verwijderd;
  • Dit geldt alleen voor asbest-daken, alleen voor schade als gevolg van de storm  op 18 januari 2018, en tot uiterlijk 1 juli 2018.

Zie ook de website van de Inspectie SZW.