Wijzigingen persoonscertificatie

  • Nieuws

Per 1 april 2019 is het nieuwe wettelijke persoonsschema DAV-1, DAV-2 en DTA van kracht. Een toelichting op de vervanging van de bijlagen XIIIc en XIIIf door het certificatieschema leest u hier

Met het oog op de inwerkingtreding van het nieuwe persoonsschema per 1 april zijn ook de SCa 511 Examenregelment en SCa Eisen aan de examenlocaties gewijzigd.

In de CCvD vergadering van 13 maart j.l. is de wijziging in het artikel Hercertificatie goedgekeurd van de certificatieschema's DIA, DAA en ADK.

Alle documenten zijn te vinden op onze website onder wetgeving.

De volgende tekst is vanaf 1 april 2019 opgenomen in de certificatieschema's DIA, DAA en ADK bij het artikel 4 Hercertificatie:

3. Indien de examendatum valt binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is deze vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

4. Indien de examendatum valt voor de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het lopende certificaat dan is de datum van de hercertificatiebeslissing de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.