SCa-100 geactualiseerd

  • Nieuws

Aangezien per 1 april een aangepast processchema in werking is getreden hebben we de SCa-100 ook geactualiseerd. Daar waar nummering in het nieuwe schema is aangepast hebben we dit ook in de SCa-100 doorgevoerd en interpretaties die niet meer van toepassing zijn verwijderd. Dit betreft alleen een actualisatie. Er zijn geen nieuwe interpretaties bijgekomen.