Samenstelling Raad van Toezicht Ascert

  • Nieuws

In de afgelopen maanden is de governance van Ascert volledig aangepast. Als gevolg daarvan is ook de samenstelling van de Raad van Toezicht veranderd. De Raad bestaat met ingang van 15 juni 2019 uit vijf leden.

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht zijn:

Henk van Asch, onafhankelijk voorzitter
Frank Vrolijks, profiel Bestuur en Overheid
Cor van der Zee, profiel Asbestdeskundige
Wendy Verschoor, profiel Juridische Zaken
Stefan van Kessel, profiel Financiën

Voordat de leden werden benoemd zijn er profielschetsen opgesteld voor de Raad in zijn geheel en voor de leden afzonderlijk. Deze profielschetsen vindt u hier:
profiel voorzitter Raad van Toezicht 
profiel leden Raad van Toezicht