30 november a.s jaarlijks Symposium Ascert: 'Stilstaan en vooruitkijken'

  • Nieuws

Op 30 november 2017 vindt het jaarlijkse symposium van Stichting Ascert plaats. De titel dit jaar is: 'Stilstaan en Vooruitkijken'

Programma

De ontvangst is vanaf 12:00 uur met een (broodjes)lunch en om 13:00 uur gaat het programma van start. Dit jaar zal mevrouw Esther de Kleuver, Directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van SZW als gastspreker aanwezig zijn.

Net als voorgaande jaren zal na de plenaire bijeenkomst een aantal deelsessies worden georganiseerd, waaraan in kleinere groepen middels een roulatiesysteem wordt deelgenomen.

12.00 - 13.00 Ontvangst met lunch
13.00 - 14:00 Opening en plenair gedeelte
14.00 - 14.20 Pauze
14.20 - 15.05 Deelsessie ronde 1
15.15 - 16.00 Deelsessie ronde 2
16.10 - 16.55 Deelsessie ronde 3
16.55 - 17.30 Borrel
17.30 Einde symposium

Deelsessies

1. Speerpunten Ascert naar de toekomst
Een interactieve workshop waarin we met de deelnemers gaan bespreken waar wat hun betreft de prioriteiten moeten liggen in werkzaamheden voor Ascert de komende 1-3 jaar.

2. Veilig in elke Vezel over Elke vezel telt! campagne
In deze deelsessie vertelt een vertegenwoordiger van Veilig in elke Vezel over het nieuwe online platform over veilig en gezond werken in de asbestverwijdering. De Elke vezel telt! campagne wordt daarbij speciaal uitgelicht. Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over hoe de deelnemers dit online platform in de toekomst zouden willen inzetten voor het op peil houden of zelfs verbeteren van het vakmanschap en vaktrots in de branche. 

3. Knelpunten in het certificatieschema: Het proces van signaleren tot oplossen
In de huidige schema’s zijn er nog steeds knelpunten omtrent DAV-1 / DAV-2, binnen-buiten situatie, niet betreedbaar containment e.d. Binnen werkgroepen is over deze thema’s gesproken. U wordt bijgepraat over de stand van zaken, de problematiek en keuzes die voorliggen.

Locatie

Het symposium zal plaatsvinden bij Expo Houten, direct langs de A27 en eveneens goed bereikbaar met openbaar vervoer. Er zijn 1500 gratis parkeerplaatsen op het terrein van Expo Houten.

Aanmelden

Het is mogelijk om aan te melden via deze link. U wordt vervolgens doorgestuurd naar het aanmeldformulier.