Procedure voordracht CCvD en Werkkamers gestart

  • Nieuws

De procedure voor voordracht en benoeming van de nieuwe leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) en de Werkkamer Proces en Persoon zijn gestart. Aan partijen die in het reglement als erkende organisaties zijn benoemd zijn brieven uitgegaan met het verzoek tot voordracht van kandidaten. Voor de voordracht voor kandidaten namens de werknemers zijn alle persoonscertificaathouders per email door ons aangeschreven. 

De reglementen die per 1 november a.s. gelden voor CCvD en Werkkamers vindt u hier