Privacy verklaring Ascert

  • Nieuws

In het kader van de wet AVG heeft Ascert een privacy verklaring opgesteld. Deze verklaring beschrijft de wijze waarop Ascert met persoonsgegevens en uw privacy omgaat. We verwijzen u graag naar bijgevoegd document.