Presentaties informatiebijeenkomsten

  • Nieuws

De afgelopen weken heeft Ascert een drietal informatiebijeenkomsten georganiseerd over de aanstaande schemawijzigingen (Bijlage XIIIa). De presentatie van deze bijeenkomsten kan hier worden geraadpleegd. 

In de presentatie is een groot aantal wijzigingen opgenomen. Bij elk item is tussen haakjes een nummer vermeld dat verwijst naar een wijziging, zoals opgenomen in de tabel wijzigingsvoorstellen. Deze wijzigingsvoorstellen tabel geeft nadere informatie over de achterliggende reden waarom een artikel in het processchema is aangepast of toegevoegd en welke alternatieven zijn bekeken.

De gepresenteerde wijzigingen zijn voorstellen aan het ministerie van SZW. Deze beoordeelt momenteel de ingediende voorstellen en kan besluiten deze over te nemen, te wijzigen of niet over te nemen. Er kan dus nog e.e.a. wijzigen. Pas als de regeling gepubliceerd is in de Staatscourant weten we wat exact de wijzigingen zijn. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover berichten.

Klik hier voor de presentatie
Klik hier voor de tabel met wijzigingsvoorstellen.