Persoon certificaathouders kunnen zich kandidaat stellen

  • Nieuws

De samenstelling van het Centraal College van Deskundigen en de Werkkamers Persoon en Proces van Ascert wordt opnieuw vormgegeven Werknemers in de asbestsector krijgen een nadrukkelijke stem in deze organen die adviezen geven aan het ministerie over de wet- en regelgeving. Hiermee willen wij u erop attenderen dat iedereen met een persoonscertificaat van ons een email gehad heeft met de oproep om zich kandidaat te stellen voor één van deze organen. Ons is bekend dat niet alle email-adressen in ons register juist zijn. Indien iemand geïnteresseerd is en de mail niet zelf heeft gehad dan verzoeken wij deze persoon contact op te nemen met Ascert. Wij zorgen er dan voor dat deze persoon alsnog de mail krijgt. De brief met meer informatie kunt u hier lezen.