Nieuws over geregistreerde mentoren

  • Nieuws

Op 9 oktober jl. heeft het CCvD het nieuwe mentorreglement vastgesteld. In dit nieuwe mentorreglement zijn de voorwaarden waaronder het mentorschap wordt verlengd opgenomen en zijn de spelregels voor mentoren bij de begeleiding van een DAV-1 naar een DAV-2 certificaat opgenomen.

Inmiddels zijn er al meerdere mentoren waarvan het getuigschrift is verlopen. Aan hen is gecommuniceerd dat zij hun werkzaamheden als mentor mochten blijven uitvoeren totdat meer informatie bekend zou zijn. De informatie is nu bekend en is inmiddels communiceert aan de mentoren.

Bij artikel 2 van het mentorreglement zijn 2 belangrijke voorwaarden beschreven voor mentoren. De eerste is het tekenen van het mentorreglement en de tweede is dat opname in het register automatisch wordt verlengd voor een periode van 3 jaar mits de mentor in de afgelopen drie jaar tenminste één DAV-1 hebt begeleid die zijn DAV-2 certificaat heeft behaald. 

Alle geregistreerde mentoren hebben het nieuwe mentorreglement toegestuurd gekregen. Mentoren van wie de registratie reeds is verlopen hebben tevens bericht ontvangen of zij hebben voldaan aan bovenstaande eis en door ondertekening van het mentorreglement hun registratie wordt verlengd.

Het actuele mentorregister kunt u hier raadplegen.