Nieuwe voorzitter bestuur Ascert benoemd

  • Nieuws

In verband met het enige tijd geleden aangekondigde vertrek van de voorzitter van het bestuur van Ascert, Kees van Dongen, is de Raad van Toezicht op zoek gegaan naar een geschikte vervanger voor deze positie.
Inmiddels is die vervanger gevonden in de persoon van mevrouw Elrie Bakker-Derks. Zij is donderdag 18 januari jl. door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het bestuur en zal per 8 februari a.s. de scepter van Kees van Dongen overnemen.

Elrie Bakker heeft veel ervaring met het besturen van gelijksoortige organisaties en heeft een goed ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit. Zij heeft ervaring met sectorontwikkeling en sectorordening en heeft een hands on mentaliteit.

Elrie is een bestuurder die complexe vraagstukken vanuit visie en beleid weet te vertalen naar concrete vragen en acties. Ze is een netwerker met een goed gevoel voor (politieke) verhoudingen en belangen, die zowel op regionaal, nationaal en internationaal niveau kan acteren.

Uiteraard zal zij zichzelf zo spoedig mogelijk persoonlijk voorstellen aan alle overlegorganen van Ascert en ook overigens aan alle bij Ascert betrokken partijen.


Stichting Ascert heet haar van harte welkom!