Nieuwe versie SMART

  • Nieuws

Vanaf 27 april zal een gewijzigde regelset in werking treden. Hierin zijn enkele kleine reparaties gedaan. Er zijn enkele bevestigingsmethoden toegevoegd in de regels die tot RK1 leiden bij Bitumen en Asbestcement vlakke plaat. De wijzigingen zijn beschreven in de release notes die u hier kunt vinden.