Informatie over geregistreerde mentoren

  • Nieuws

Ascert beheert een register van mentoren. Mentoren zijn opgeleid en hebben een aanstelling voor 3 jaar gekregen. De eerste aanstellingen gaan binnenkort verlopen. 

In de Centraal College van Deskundigen (CCvD) vergadering van 6 juni j.l. zijn naar aanleiding van een evaluatie een aantal uitgangspunten goedgekeurd. Eén van de uitgangspunten is een besluit om voor mentoren te gaan werken met verplichte terugkomdagen.
Het principe zal gaan gelden dat een mentor die is opgenomen in het register, mentor zal blijven tenzij niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zullen de komende periode binnen de werkkamer worden uitgewerkt en ter besluitvorming worden voorgelegd aan het CCvD. We zullen u daar t.z.t. nader over gaan berichten.
 
Mentoren bij wie de aanstelling de komende maanden afloopt blijven in ons register geregistreerd staan en mogen hun rol als mentor blijven vervullen. Indien u als bedrijf een mentor wilt inzetten dan is het afdoende dat deze geregistreerd is in het mentorregister.