Gewijzigd document SCa 100 nadere interpretaties

  • Update

Met ingang van vandaag vindt u de SCa 100, versie 14 mei 2018, op onze website. In de versie van 3 april 2018 stond een verwijzing naar Artikel 18, lid 7. Dit moest Artikel 18, lid 3 zijn. Dat is in deze versie hersteld.

Raadpleeg de 'leeswijzer' in het document om snel te kunnen zien wat er is gewijzigd of aangevuld.