Gebruik van protocollen

  • Update

Eerder is bericht dat de rechtbank van Limburg een uitspraak had gedaan inzake het gebruik van eigen protocollen. Er is door partij een verzoek gedaan voor het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep. De Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is via deze link te zien: uitspraak RvS.