Facefittesten en corona

  • Nieuws

Ons bereiken berichtten dat fit-test leveranciers de fit-testen per direct opgeschort hebben i.v.m. het coronavirus. Dit betekent voor DAV1-,  DAV2- en DTA-ers dat zij een probleem zullen krijgen met hun  (her)certificering. Immers een geldige fittest is een entree eis bij het examen. Ascert is momenteel met SZW in overleg om te kijken of er een oplossing is voor dit knelpunt. Zodra wij hier meer over weten zullen we dit op onze site berichten.