Examens en corona

  • Nieuws

Er komen signalen dat i.v.m. de coronacrisis het steeds lastiger wordt om een opleiding te volgen of om examens te doen. Ook zijn er zorgen en vragen over de gezondheidsrisico’s. Met de gisteren door de overheid aangekondigde verscherpte maatregelen wordt dit alleen maar lastiger. Wij zijn op dit moment met het ministerie van SZW in overleg over tijdelijke maatregelen die rust en duidelijkheid kunnen geven. Zodra wij hier meer over weten zullen we dit op onze site berichten.